Stellvertretender Bereichsleiter Informationsmanagement
Fachgruppe IT-Komplexitätsmanagement im Bereich Informationsmanagement

Dr. Hoffmann, Jörg

Dr.-Ing.

Tel.: +49 241 47705-521

Tel.: +49 241 47705-521E-Mail: joerg.hoffmann@fir.rwth-aachen.de