Stellvertretender Bereichsleiter Informationsmanagement
Leiter Fachgruppe Informationslogistik im Bereich Informationsmanagement
Deputy Head of Department Information Management
Head of Research Unit Information Logistics within Department Information Management

Benning, Justus

M.Sc.

Tel.: +49 241 47705-509

Tel.: +49 241 47705-509E-Mail: Justus.Benning@fir.rwth-aachen.de