Fachgruppe IT-Komplexitätsmanagement im Bereich Informationsmanagement
Research Unit Information Technology Management within Department Information Management

Johanning, Lara

M.Sc.

Tel.: +49 241 47705-518

Tel.: +49 241 47705-518E-Mail: Lara.Johanning@fir.rwth-aachen.de