• Deutsch
  • English
  • facebook.fir.de
  • twitter.fir.de
  • xing.fir.de
  • youtube.fir.de
  • linkedin.fir.de
  • instagram.fir.de
FIR e. V. an der RWTH Aachen

Internationales Forschungsnetzwerk

Grenzenlos verbunden


Wir sind eingebunden in ein nationales und internationales Forschungsnetzwerk das stetig wächst.

De Maatschappij
Den Haag, Netherlands

FIMECC Oy
Tampere, Finland

GRUPOETRA
Valencia, Spain

Hogeschool Zuyd
Maastricht, Netherlands

INESCPORTO
Porto, Portugal

JSI
Ljubljana, Slovenia

Maastricht University
Maastricht, Netherlands

Politecnico di Milano
Milano, Italy

Provincie Limburg
Maastricht, Netherlands

SINTEF
Trondheim, Norway

Stellenbosch University
Stellenbosch, South Africa

Universidade de Lissboa
Lissabon, Portugal

(c) 2009-2019 FIR e. V. an der RWTH Aachen   -   www.fir.rwth-aachen.de