Fachgruppe Informationstechnologiemanagement im Bereich Informationsmanagement
Research Unit Information Technology Management within Department Information Management

Frings, Kira

M.Sc.

Tel.: +49 241 47705-504

Tel.: +49 241 47705-504E-Mail: Kira.Frings@fir.rwth-aachen.de